Tres siyentos trese ka titulo sa yuta ang libreng gihatag sa Probinsyal nga Panggamhanan sa Davao del Norte pinaagi sa liderato ni Governor Edwin “Kuya Gov” Jubahib, sa mga benepisyaryo gikan sa Lungsod sa B.E. Dujali ug New Corella ning Probinsya, niadtong Marso 7, 2023.

Gipangunahan ni Provincial Assessor Engr. Lily Salazar, Atty. John Paul Devilleres, ang Direktor sa Registry of Deeds, Mayor Leah Marie Romano ug Mayor Jorjan “Monet” Federiso.

Gisaysay ni Engr. Salazar, ang pagpaningkamot ni Governor Jubahib aron maapud-apod gyud sa mga yanong lungsoranon ang maong mga titulo, nga sa dugayng panahon ilang gihandom.

“𝘚𝘢𝘭𝘢𝘮𝘢𝘵 𝘬𝘢𝘢𝘺𝘰 𝘥𝘢𝘨𝘩𝘢𝘯 𝘬𝘢𝘢𝘺𝘰 𝘮𝘰, 300 𝘢𝘤𝘵𝘶𝘢𝘭𝘭𝘺. 𝘒𝘢𝘯𝘢𝘯𝘨 𝘬𝘢𝘮𝘰 𝘯𝘨𝘢 𝘱𝘢𝘵𝘦𝘯𝘵𝘦, 𝘬𝘢𝘯𝘢𝘯𝘨 𝘬𝘢𝘮𝘰 𝘯𝘨𝘢 𝘮𝘨𝘢 𝘣𝘦𝘯𝘦𝘧𝘪𝘤𝘪𝘢𝘳𝘪𝘦𝘴 𝘴𝘢 𝘩𝘢𝘯𝘥𝘰𝘨 𝘵𝘪𝘵𝘶𝘭𝘰. 𝘐𝘵 𝘪𝘴 𝘧𝘳𝘦𝘦 𝘯𝘨𝘢 𝘮𝘢𝘥𝘢𝘸𝘢𝘵 𝘯𝘪𝘯𝘺𝘰 𝘢𝘯𝘨 𝘩𝘢𝘯𝘥𝘰𝘨 𝘵𝘪𝘵𝘶𝘭𝘰 𝘧𝘳𝘰𝘮 𝘒𝘶𝘺𝘢 𝘎𝘰𝘷. 𝘚𝘰 𝘧𝘳𝘦𝘦 𝘯𝘪𝘯𝘺𝘰 𝘮𝘢𝘥𝘢𝘸𝘢𝘵 𝘢𝘯𝘨 𝘰𝘳𝘨𝘪𝘯𝘢𝘭 𝘵𝘪𝘵𝘭𝘦 𝘯𝘨𝘢 𝘥𝘶𝘱𝘭𝘪𝘤𝘢𝘵𝘦 𝘰𝘸𝘯𝘦𝘳’𝘴 𝘤𝘰𝘱𝘺 𝘬𝘢𝘺 𝘢𝘯𝘨 𝘰𝘳𝘪𝘨𝘪𝘯𝘢𝘭 𝘯𝘢𝘢 𝘮𝘢𝘯 𝘨𝘺𝘶𝘥 𝘴𝘢 𝘙.𝘖.𝘋,” sumala ni Engr. Salazar.

Gipahimangnoan ni Atty. Devilleres ang mga benepisyaryo sa kamahinungdanon sa maong mga titulo sa yuta sanglit kini ang mamahimong kamatuoran nga ang mga benepisyaryo na ang nanag-iya sa maong yuta. Kinahanglan kini ampingan, kay adunay kaakibat nga dakong galastohan ugaling madaut o mawala kini.

“𝘗𝘢𝘨𝘸𝘢𝘭𝘢 𝘮𝘰𝘺 𝘵𝘪𝘵𝘶𝘭𝘰, 𝘢𝘺𝘢𝘸 𝘱𝘢𝘨𝘵𝘶𝘰 𝘯𝘨𝘢 𝘬𝘢𝘮𝘰 𝘯𝘢𝘺 𝘵𝘢𝘨-𝘪𝘺𝘢 𝘢𝘯𝘢. 𝘕𝘰, 𝘱𝘢𝘨𝘸𝘢𝘭𝘢 𝘱𝘢 𝘮𝘰𝘺 𝘵𝘪𝘵𝘶𝘭𝘰 𝘱𝘶𝘣𝘭𝘪𝘤 𝘭𝘢𝘯𝘥 𝘱𝘢 𝘯𝘢 𝘢𝘤𝘵𝘶𝘢𝘭 𝘰𝘤𝘤𝘶𝘱𝘢𝘯𝘵 𝘭𝘢𝘯𝘨 𝘮𝘰. 𝘗𝘢𝘨𝘸𝘢𝘭𝘢 𝘨𝘺𝘶𝘥 𝘬𝘢𝘺 𝘵𝘪𝘵𝘶𝘭𝘰 𝘴𝘢 𝘺𝘶𝘵𝘢, 𝘱𝘸𝘦𝘥𝘦 𝘯𝘢 𝘮𝘢𝘢𝘯𝘨𝘬𝘰𝘯 𝘱𝘢’𝘨 𝘭𝘢𝘪𝘯. 𝘐 𝘵𝘦𝘭𝘭 𝘺𝘰𝘶, 𝘥𝘢𝘨𝘩𝘢𝘯𝘨 𝘪𝘯𝘴𝘵𝘢𝘯𝘤𝘦𝘴 𝘯𝘨𝘢 𝘯𝘢𝘬𝘶𝘩𝘢 𝘱𝘢 𝘰𝘨 𝘭𝘢𝘪𝘯𝘨 𝘵𝘢𝘰. 𝘜𝘯𝘺𝘢 𝘴𝘢 𝘱𝘳𝘰𝘴𝘦𝘴𝘰 𝘣𝘢𝘺𝘢 𝘢𝘯𝘢 𝘴𝘢 𝘱𝘢𝘨𝘬𝘶𝘩𝘢’𝘨 𝘣𝘢𝘭𝘪𝘬, 𝘧𝘪𝘭𝘦 𝘯𝘢 𝘱𝘶𝘥 𝘬𝘢’𝘨 𝘬𝘢𝘴𝘰 𝘢𝘯𝘥 𝘵𝘩𝘢𝘵’𝘴 𝘵𝘢𝘬𝘦 𝘺𝘰𝘶 𝘵𝘰𝘰 𝘭𝘰𝘯𝘨. 𝘜𝘯𝘺𝘢 𝘤𝘩𝘢𝘯𝘤𝘦𝘴 𝘢𝘳𝘦 𝘱𝘢𝘨-𝘵𝘪𝘵𝘭𝘦𝘥 𝘯𝘢 𝘢𝘯𝘨 𝘱𝘳𝘰𝘱𝘦𝘳𝘵𝘺, 𝘪𝘬𝘢𝘸 𝘸𝘢𝘭𝘢 𝘬𝘢𝘺 𝘵𝘪𝘵𝘶𝘭𝘰 𝘱𝘪𝘭𝘥𝘦 𝘨𝘺𝘶𝘥 𝘬𝘢 𝘴𝘢 𝘬𝘢𝘴𝘰,” matud ni Atty. Devilleres.

Nagpaabot si Kuya Gov sa iyang mensahe pinaagi sa iyang duha ka Executive Assistant nga sila si Jemuel Melmida ug Newell de Ramos.

“𝘛𝘶𝘯𝘨𝘰𝘥 𝘴𝘢 𝘱𝘢𝘨𝘱𝘢𝘯𝘪𝘯𝘨𝘬𝘢𝘮𝘰𝘵 𝘯𝘪 𝘒𝘶𝘺𝘢 𝘎𝘰𝘷, 𝘯𝘢-𝘧𝘦𝘦𝘭 𝘨𝘺𝘶𝘥 𝘯𝘪𝘺𝘢 𝘯𝘨𝘢 𝘬𝘪𝘵𝘢𝘯𝘨 𝘵𝘢𝘯𝘢𝘯 𝘨𝘶𝘴𝘵𝘰 𝘯𝘢 𝘮𝘢𝘬𝘢𝘥𝘢𝘸𝘢𝘵. 𝘔𝘢𝘰 𝘯𝘢 𝘨𝘪𝘩𝘢𝘯𝘨𝘺𝘰 𝘯𝘪𝘺𝘢 𝘢𝘯𝘨 𝘈𝘴𝘴𝘦𝘴𝘴𝘰𝘳’𝘴 𝘖𝘧𝘧𝘪𝘤𝘦 𝘢𝘯𝘥 𝘙𝘦𝘨𝘪𝘴𝘵𝘳𝘺 𝘰𝘧 𝘋𝘦𝘦𝘥𝘴, 𝘯𝘨𝘢 𝘮𝘢𝘩𝘢𝘵𝘢𝘨 𝘢𝘯𝘨 𝘢𝘵𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘮𝘨𝘢 𝘵𝘪𝘵𝘭𝘦𝘴 𝘯𝘨𝘢 𝘸𝘢𝘭𝘢 𝘭𝘢𝘯𝘨 𝘴𝘢𝘺 𝘣𝘢𝘺𝘢𝘳𝘢𝘯,” sigon ni Melmida.

“𝘒𝘪𝘵𝘢 𝘯𝘨𝘢 𝘢𝘯𝘢𝘢 𝘴𝘢 𝘴𝘢𝘣𝘢𝘬𝘢𝘯 𝘴𝘢 𝘨𝘰𝘣𝘺𝘦𝘳𝘯𝘰 𝘨𝘪𝘱𝘢𝘩𝘪𝘯𝘶𝘮𝘥𝘰𝘮𝘢𝘯 𝘴𝘢 𝘢𝘵𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘥𝘢𝘬𝘰𝘯𝘨 𝘳𝘦𝘴𝘱𝘰𝘯𝘴𝘪𝘣𝘪𝘭𝘪𝘥𝘢𝘥 𝘴𝘢 𝘱𝘢𝘨𝘴𝘪𝘨𝘶𝘳𝘰 𝘯𝘨𝘢 𝘢𝘯𝘨 𝘮𝘨𝘢 𝘱𝘳𝘰𝘨𝘳𝘢𝘮𝘢 𝘶𝘨 𝘴𝘦𝘳𝘣𝘪𝘴𝘺𝘰 𝘴𝘢 𝘢𝘵𝘰𝘯𝘨 𝘨𝘰𝘣𝘺𝘦𝘳𝘯𝘰 𝘮𝘢𝘩𝘢𝘵𝘰𝘥 𝘯𝘨𝘢𝘥𝘵𝘰 𝘴𝘢 𝘬𝘢𝘵𝘢𝘸𝘩𝘢𝘯. 𝘗𝘳𝘢𝘺𝘰𝘳𝘪𝘥𝘢𝘥 𝘯𝘢𝘵𝘰 𝘢𝘯𝘨 𝘱𝘢𝘨𝘴𝘪𝘨𝘶𝘳𝘰 𝘴𝘢 𝘬𝘢𝘭𝘢𝘮𝘱𝘶𝘴𝘢𝘯 𝘶𝘨 𝘬𝘢𝘩𝘢𝘱𝘴𝘢𝘺 𝘶𝘨 𝘬𝘢𝘭𝘪𝘯𝘢𝘸 𝘴𝘢 𝘢𝘵𝘰𝘯𝘨 𝘬𝘰𝘮𝘶𝘯𝘪𝘥𝘢𝘥 𝘬𝘢𝘺 𝘮𝘢𝘰 𝘬𝘢𝘯𝘢 𝘢𝘯𝘨 𝘵𝘪𝘯𝘶𝘣𝘥𝘢𝘯 𝘴𝘢 𝘮𝘢𝘱𝘢𝘥𝘢𝘺𝘰𝘯𝘰𝘯𝘨 𝘬𝘢𝘭𝘢𝘮𝘣𝘰𝘢𝘯 𝘴𝘢 𝘱𝘳𝘰𝘣𝘪𝘯𝘴𝘺𝘢,” saysay ni de Ramos.

Nagpaabot sa iyang pasalamat kang Kuya Gov si Mayor Federiso gumikan sa padayong pagpaningkamot sa gobernador aron mahatag sa mga yanong lungsoranon ang dugay na nilang gipangandoy nga titulo sa yuta.

“𝘋𝘢𝘬𝘰 𝘬𝘢𝘢𝘺𝘰 𝘢𝘯𝘨 𝘢𝘬𝘰𝘯𝘨 𝘱𝘢𝘨𝘱𝘢𝘴𝘢𝘭𝘢𝘮𝘢𝘵 𝘴𝘢 𝘱𝘳𝘰𝘣𝘪𝘯𝘴𝘺𝘢. 𝘒𝘢𝘺 𝘬𝘶𝘯𝘨 𝘮𝘢𝘬𝘪𝘵𝘢 𝘯𝘢𝘵𝘰, 𝘨𝘳𝘢𝘣𝘦 𝘮𝘢𝘯 𝘨𝘺𝘶𝘥 𝘢𝘯𝘨 𝘬𝘢𝘭𝘪𝘱𝘢𝘺 𝘴𝘢 𝘬𝘢𝘵𝘢𝘸𝘩𝘢𝘯. 𝘐𝘮𝘢𝘨𝘪𝘯𝘦 300 𝘬𝘢 𝘮𝘨𝘢 𝘣𝘦𝘯𝘦𝘧𝘪𝘤𝘪𝘢𝘳𝘺 𝘬𝘢𝘳𝘰𝘯 𝘢𝘯𝘨 𝘯𝘢𝘨𝘮𝘢𝘭𝘪𝘱𝘢𝘺𝘰𝘯 𝘴𝘢 𝘱𝘳𝘰𝘨𝘳𝘢𝘮𝘢 𝘯𝘪 𝘒𝘶𝘺𝘢 𝘎𝘰𝘷 𝘯𝘨𝘢 “𝘏𝘢𝘯𝘥𝘰𝘨 𝘵𝘪𝘵𝘶𝘭𝘰”. 𝘒𝘢𝘯𝘢 𝘴𝘪𝘺𝘢 𝘯𝘨𝘢 𝘱𝘳𝘰𝘨𝘳𝘢𝘮𝘢𝘩𝘢 𝘥𝘪𝘭𝘪 𝘱𝘶𝘥 𝘯𝘢 𝘴𝘪𝘺𝘢 𝘮𝘢𝘨𝘮𝘢𝘭𝘢𝘮𝘱𝘶𝘴𝘰𝘯 𝘰𝘧 𝘤𝘰𝘶𝘳𝘴𝘦 𝘬𝘶𝘯𝘨 𝘸𝘢𝘭𝘢 𝘢𝘯𝘨 𝘵𝘢𝘣𝘢𝘯𝘨 𝘴𝘢 𝘢𝘵𝘰𝘯𝘨 𝘱𝘳𝘰𝘷𝘪𝘯𝘤𝘪𝘢𝘭 𝘢𝘴𝘴𝘦𝘴𝘴𝘰𝘳. 𝘎𝘶𝘴𝘵𝘰 𝘱𝘶𝘥 𝘯𝘢𝘬𝘰 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘢𝘭 𝘯𝘨𝘢 𝘱𝘢𝘴𝘢𝘭𝘢𝘮𝘢𝘵𝘢𝘯 𝘴𝘪 𝘌𝘯𝘨𝘪𝘯𝘦𝘦𝘳 𝘴𝘦𝘹𝘺 𝘓𝘪𝘭𝘺 𝘚𝘢𝘭𝘢𝘻𝘢𝘳 𝘶𝘨 𝘪𝘯𝘨𝘰𝘯 𝘮𝘢𝘯 𝘬𝘢𝘯𝘨 𝘈𝘵𝘵𝘺. 𝘋𝘦𝘷𝘪𝘭𝘭𝘦𝘳𝘦𝘴 𝘴𝘢 𝘵𝘢𝘣𝘢𝘯𝘨 𝘶𝘨 𝘴𝘪𝘺𝘦𝘮𝘱𝘳𝘦 𝘴𝘢 𝘢𝘬𝘰𝘢 𝘱𝘰𝘯𝘨 𝘮𝘶𝘯𝘪𝘤𝘪𝘱𝘢𝘭 𝘢𝘴𝘴𝘦𝘴𝘴𝘰𝘳 𝘬𝘢𝘯𝘨 𝘒𝘶𝘺𝘢 𝘓𝘰𝘭𝘰𝘺 𝘗𝘢𝘳𝘤𝘰𝘯. 𝘎𝘢𝘯𝘪 𝘨𝘶𝘴𝘵𝘰 𝘯𝘢𝘮𝘰 𝘪𝘱𝘢𝘢𝘣𝘰𝘵 𝘢𝘯𝘨 𝘢𝘮𝘰𝘯𝘨 𝘬𝘪𝘯𝘢𝘴𝘪𝘯𝘨𝘬𝘢𝘴𝘪𝘯𝘨 𝘯𝘨𝘢 𝘱𝘢𝘴𝘢𝘭𝘢𝘮𝘢𝘵 𝘬𝘢𝘯𝘨 𝘒𝘶𝘺𝘢 𝘎𝘰𝘷. 𝘎𝘰𝘷, 𝘥𝘢𝘨𝘩𝘢𝘯 𝘬𝘢𝘢𝘺𝘰 𝘬𝘢’𝘨 𝘱𝘢𝘮𝘪𝘭𝘺𝘢 𝘯𝘨𝘢 𝘯𝘢𝘵𝘢𝘣𝘢𝘯𝘨𝘢𝘯,” pasibaw sa mayor.

Hilabihang kalipay ang gibati sa mga benepisyaryo sanglit sa kadugay’s panahon nga ilang gihandom ang maong titulo, naangkon na gyud nila kini. Gihatud kanila nga libre.

Writer/Photo: Nestor Mata, Jr.

 

 

 

DavNor News

https://www.high-endrolex.com/26